Zelená škola má své vítěze

Zelená škola má své vítěze
25.11.2010
Náměstkyně primátora Helena Kubcová ocenila výherce 16. ročníku tradiční soutěže o titul „Zelená škola“.

   Ocenění získá školské zařízení, které se pravidelně účastní různých ekologických aktivit – soutěží, besed či akcí, které směřují k ochraně přírody. Také úsporně nakládá s energiemi a vodou, propaguje a třídí odpad. Zařazuje ekologii do své výuky a zapojuje do činností k EVVO nejen žáky, ale také pedagogy formou dalšího vzdělávání či spolupráce na akcích. 

  Soutěž je určena pro všechny mateřské, základní, základní praktické a speciální školy, ale také pro střední školy Ústecka. Především u základních škol je patrný největší nárůst činností a aktivit úzce souvisejících s šířením ekologického vzdělávání a osvěty. Velké množství praktických činností dělají tradičně mateřské školy a základní školy praktické, kde je to dáno především s ohledem na klientelu těchto zařízení.

  Mnoho škol spolupracuje s ekologickými organizacemi a blízkými mysliveckými sdruženími. V odpadovém hospodářství stoupla proti minulému kalendářnímu roku poptávka po surovinách, přičemž hlavně za papír se začalo vcelku dobře platit. Tato skutečnost umožňuje školám realizovat i placené aktivity, financovat dopravu na exkurze a vybavovat zařízení pomůckami. Zhruba dvě třetiny soutěžních škol spolupracují s firmou Kovošrot Děčín.

Výsledková listina 16. ročníku „Zelená škola 2010"

Kategorie: Mateřské školy

1. MŠ Skřivánek, Stříbrnické nivy 2429/6, Ústí nad Labem
2. Mateřská škola, 5. května 233, Povrly
3. Mateřská škola, Alej sportovců 286, Velké Březno

Kategorie: Základní školy

1.Základní škola, 5. května 233, Povrly
2. Základní škola, Karla IV., Ústí nad Labem
3. Základní škola a Mateřská škola Brná, Jitřní 277, Ústí n. L.

Katergorie: Ostatní školská zařízení

1. Základní škola speciální, Pod Parkem 2788, Ústí nad Labem
2. Základní škola speciální, Fügnerova 22, Trmice
3. Základní škola praktická, Husovo náměstí 17, Chabařovice

Kategorie: Střední školy

1. Střední škola obchodu a služeb, Keplerova 7, Ústí nad Labem
2. Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem
3. Střední škola technická, U Panského dvora 1006, Ústí n. Lab.