Poslední rozloučení s M. Pátkem

Poslední rozloučení s M. Pátkem
27.2.2009
Ústečané se dnes v obřadní síni Nového krematoria naposledy rozloučili s bývalým primátorem města Miroslavem Pátkem.

   Smutečního shromáždění se kromě rodinných příslušníků zúčastnilo rovněž vedení města a městských obvodů, úředníci samosprávy, bývalí kolegové Miroslava Pátka z Výzkumného ústavu anorganické chemie a další hosté.   

   Primátor města Jan Kubata ve smutečním projevu uvedl, že se Miroslav Pátek výrazně zasloužil především o finanční stabilitu krajského města. Jako zastánce zodpovědné rozpočtové politiky zanechal svým nástupcům velmi dobrý stav veřejných financí, který o několik let později umožnil úhradu životně důležitých investic. „Za jeho působení ve funkci primátora města byl na úrovni magistrátu zahájen proces aktivní proinvestorské politiky, která se stala základem naší nynější práce v oblasti získávání unijních prostředků. Ústečané, kteří rádi navštěvovali nebo navštěvují areál Větruše, si jistě vzpomenou na rok 2001, kdy zdevastovaný objekt město koupilo do svého majetku, aby jej zachránilo. Tehdy byl primátorem právě Miroslav Pátek.“, řekl Kubata.

   Primátor v neposlední řadě ocenil Miroslava Pátka jako člověka. „Měl povahu, která se dnes, a to říkám naprosto upřímně, ve vysoké politice vyskytuje už jen zřídka. Mirek byl mimořádně střídmý a rozvážný člověk, který nevyhledával laciná gesta ani ostrá prohlášení. Vyznačoval se obyčejností a obrovskou mírou pokory.“  

   Miroslav Pátek se narodil 22. 10. 1944 v Třešti u Jihlavy. Po studiích na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích nastoupil v roce 1966 do lovosické chemičky a několik let poté začal pracovat ve Výzkumném ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem. Do komunální politiky vstoupil zvolením v prvních porevolučních komunálních volbách v roce 1990, kdy kandidoval jako nezávislý za volební stranu BDS (Blok demokratických stran). Členem Zastupitelstva města se stal v roce 1991. Čtyři roky vykonával funkci zástupce starosty centrálního obvodu a od roku 1996 zastával post náměstka primátora. Primátorem města byl Ing. Pátek zvolen v roce 1999. Tuto funkci vykonával do roku 2002, kdy se stal poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  Miroslav Pátek byl jednou z nejvýraznějších osobností ústecké politiky posledních dvaceti let.

 

   Miroslav Pátek zemřel po krátké těžké nemoci 20. února 2009.