Zlaté Janského plakety pro dobrovolné dárce krve

Zlaté Janského plakety pro dobrovolné dárce krve
12.9.2014
V Severočeském divadle proběhl slavnostní večer věnovaný bezpříspěvkovým dárcům krve.

U příležitosti ocenění dárců krve a jako výraz poděkování za jejich pomoc a přínos pro společnost uspořádalo město Ústí nad Labem slavnostní večer. Pozvaní hosté obdrželi finanční šek a z rukou poslankyně Parlamentu ČR a radní města Zuzany Kailové převzali pamětní listy. Oceněno bylo celkem 138 bezpříspěvkových dárců krve, z toho 32 osob získalo zlatou Jánského plaketu 3. třídy za více než 80 odběrů a jeden dárce byl oceněn zlatou Janského plaketou 2. třídy za více než 120 odběrů.

Vaše rozhodnutí darovat krev pomáhá zachraňovat lidské zdraví a životy, dává nám ostatním jistotu, že v případě, kdy to my osobně budeme potřebovat, mohou nám lékaři účinně pomoci. Co nejupřímněji Vám děkujeme,“ poděkovala dárcům Kailová.

Umělci Severočeského divadla následně vystoupili s hudebními a tanečními čísly z nejznámějších operet.