Změna dopravního režimu pod Větruší

Změna dopravního režimu pod Větruší
15.9.2013
Na dopravním uzlu pod Větruší bude od 15. září (po ukončení Ústeckého 1/2Maratonu) změněn dopravní režim, projeví se omezením provozu.

Důvodem je pokračování výstavby protipovodňových opatření v Ústí nad Labem, které realizuje Sdružení PPO Ústí nad Labem. Dopravní uzel pod Větruší je uzavřen postupně ve čtyřech provozních fázích a to v následujících termínech: I. fáze skončila 14. září, II. fáze začíná 15. září a potrvá do 13. října, III. fáze se uskuteční od 13. října do 24. listopadu a poslední IV. fáze bude od 24. listopadu do 8. prosince.

V neděli 15. září 2013 se bude měnit dopravní značení. Toto opatření se dotkne především kruhového objezdu, který bude zprovozněn v jednom pruhu vnějším a změnou směru výjezdu na křižovatku ulice Pražská a ulici Přístavní (silnice I/30) z ulice Střelecká, ve které dojde ke změně jízdních pruhů z levé části do pravé při pohledu směrem k Labi.

Stejně jako v první fázi bude dopad pro městskou hromadnou dopravu minimální, může však docházet k časovému zpoždění některých linek z důvodu vznikajících kolon.

Důvody opatření jsou stejné jako v předchozím případě pouze s tím rozdílem, že budou probíhat práce i přímo pod mostním objektem ve Střelecké ulici.

Za způsobené komplikace a dočasná omezení se obyvatelům města omlouváme a jsme přesvědčeni, že po dokončení stavby bude pro naše město zajištěna odpovídající ochrana před případnými povodněmi.

Dopravní situace je patrná ze schémat dopravního značení na dopravním portálu Statutárního města Ústí nad Labem:
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/dopravni-portal/aktuality/omezeni-provozu-dopravnim-uzlu-pod-vetrusi-ii-provozni-stav.html