Změna jednacího řádu

Změna jednacího řádu
18.11.2014
Již na ustavujícím zastupitelstvu schválili nově zvolení zastupitelé města změnu jednacího řádu.

Cílem této změny bylo nalézt nejvhodnější a nejrychlejší způsob zapojení veřejnosti do diskuze o projednávaných bodech zastupitelstva. Dosavadní jednací řád zastupitelstva umožňoval veřejnosti vyjádřit se pouze na začátku diskuze a neměl možnost vyjádřit se k následné diskuzi zastupitelů. Zrušením dodatku č. 2 Jednacího řádu zastupitelstva města Ústí nad Labem, který zastupitelé schválili, má veřejnost možnost vyjádřit se po diskuzi zastupitelů.

Změna jednacího řádu však není definitivní, na jednání zastupitelstva bude předložen nový návrh jednacího řádu, který vypracuje tajemník magistrátu Mgr. Jiří Javorčák. Všichni zastupitelé mohou navrhnout své změny.