Změna podmínek v podnikání s palivy a mazivy

Změna podmínek v podnikání s palivy a mazivy
23.9.2013
Podmínky pro podnikání výrobců a zpracovatelů paliv a maziv a distributorů pohonných hmot se mění. Podnikatelé musí požádat o koncesi.

Vyplývá to ze zákona č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů.

Stávající podnikatelé vyrábějící paliva a maziva v rámci živnosti vázané i podnikatelé prodávající pohonné hmoty v rámci živnosti volné, jsou povinni, pokud hodlají po účinnosti tohoto zákona pokračovat ve výrobě a zpracování paliv a maziv nebo v distribuci pohonných hmot nebo v obou činnostech současně, požádat živnostenský úřad o koncesi ve lhůtě jednoho měsíce od účinnosti tohoto zákona. To znamená v rozmezí od 1. 10. 2013 do 1. 11. 2013.

Tato povinnost se netýká prodejců pohonných hmot z čerpací stanice nebo prodejců stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.

S výše uvedenou povinností souvisí v případě distribuce pohonných hmot i podání přihlášky k registraci u celního úřadu, ke které se váže i splnění dalších podmínek, jako např. bezdlužnost a poskytnutí kauce ve výši 20 mil. Kč nebo bankovní záruka ve stejné výši.

Bližší informace lze najít na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/dokument142919.html) nebo se můžete obrátit na živnostenský úřad, případně celní úřad.