Změna provozu v ulicích Stará a Koněvova

Změna provozu v ulicích Stará a Koněvova
16.12.2013
Místní úprava provozu v ulicích Stará (úsek Koněvova – Emy Destinové) a v ul. Koněvova bude změněna v pátek 20. prosince 2013.

Změna místní úpravy bude spočívat ve zjednosměrnění těchto komunikací. Ulice Stará bude jednosměrná ve směru nahoru a ulicí Koněvova bude možné projíždět pouze směrem dolů k Masarykově ulici.

Žádáme proto řidiče, aby při průjezdu touto lokalitou věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení.