Změna systému objednávání SMS jízdenky v ústecké MHD

Změna systému objednávání SMS jízdenky v ústecké MHD
7.7.2011
Nový, bezpečnější způsob objednávání SMS jízdenky, přináší svým cestujícím Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. od 1. srpna 2011.

   Ke změně bylo přistoupeno po analýze dosavadního tříletého provozování služby. Z výsledků vyplynulo, že pro cestující je kritickým bodem samotné zadávání SMS zprávy při odesílání požadavku. V případě, že je tvar zadán špatně, je cestujícímu přesto stržena částka 15 Kč. Dopravní podnik proto přistoupil k inovaci, která cestujícím umožní bezpečnější způsob objednávání SMS jízdenky. Cestující budou nově od 1. srpna 2011 objednávat SMS jízdenku zasláním SMS zprávy ve formátu MDJ na telefonní číslo 902 06. Tento způsob objednávání umožňuje poslat požadavek na SMS jízdenku pomocí běžné SMS zprávy, zpoplatněné dle tarifu, jenž má cestující nastaven u svého mobilního operátora. Odečet částky za SMS jízdenku totiž při tomto způsobu placení probíhá až se zasláním jízdenky na číslo mobilního telefonu, z něhož byl požadavek zaslán. Tím se zamezí i odečítání částky za SMS jízdenku v případě, že cestující omylem zašle požadavek ve špatném tvaru. Cestující pak totiž obdrží pouze informační zprávu o neplatném znění SMS zprávy.

  Nový systém navíc umožní Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem v blízké budoucnosti rozšířit množství jízdních dokladů, které bude možné objednávat prostřednictvím SMS jízdenky. Pro všechny typy jízdních dokladů pak bude platit nové telefonní číslo 902 06, lišit se budou pouze klíčová slova.

  Přechod na nový systém objednávání SMS jízdenky bude probíhat postupně. Od 1. 8. 2011 do 30. 9. 2011 bude možné objednat SMS jízdenku prostřednictvím nového telefonního čísla: 902 06 i stávajícího telefonního čísla: 902 06 15.

  V rámci přechodu na nový systém nákupu SMS jízdenky bude probíhat informační kampaň, během níž budou cestující informováni prostřednictvím letáků v dopravních prostředcích, poznámkami na jízdních řádech a od 15. 7. 2011 do 30. 9. 2011 navíc textovými zprávami k doručeným SMS jízdenkám. Kontaktní kampaň směrem k zákazníkům, využívajícím SMS jízdenky, bude probíhat i v rámci přepravní kontroly. Informace o změně jsou dostupné v informačním centru společnosti v Revoluční 26, na bezplatné infolince naší společnosti: 800 100 613, na webových stránkách naší společnosti: http://www.dpmul.cz/index.php?art=4664