Změní se doprava ve městě?

Změní se doprava ve městě?
14.7.2009
Město intenzivně pracuje na Generelu dopravy, což je dokument potřebný pro fungování bezproblémové dopravy v Ústí.

   „Hledáme optimální řešení, jak zvládnout nárůst dopravy ve městě. Nyní je kapacita maximálně vytížená, v některých hodinách i přetížená a je jasné, že bude hůř. Je proto zapotřebí jednat, nalézt varianty, které by zabránily kolapsu ve městě“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Generel dopravy je důležitý nejen pro fungování dopravy ve městě, ale také jako podkladový materiál pro tvorbu nového územního plánu. Jeho hlavním smyslem je navrhnout takovou organizaci dopravy ve městě, která je závislá na urbanistické struktuře, intenzitě dopravy a snížení počtu silničních nehod. „Naše město je sevřené v údolí a řešení je proto složitější. Počítat musíme s členitostí okolí, s převýšením a samozřejmě s tím, že město rozděluje řeka Labe“, připomněl Řeřicha s tím, že jsou jasné první úkoly, které navrhují obchvaty a přeložky silnic z důvodu:


   *Odlehčení centrální části města od zbytné dopravy
   *Zkvalitnění propojení městských čtvrtí na dálnici D8
   *Snížení intenzity dopravy v obytných částech města
   *Propojení významných komunikačních vstupů s jednotlivými částmi města
   *Zpřístupnění nových rozvojových ploch kvalitní dopravní infrastrukturou

   V rámci Generelu dopravy se město zaměřuje také na zlepšení podmínek pro parkování v obytných oblastech a záchytných parkovištích, na zlepšení městské hromadné dopravy či na vytvoření zařízení pro cyklisty. „Je potřeba se na navrhovaná řešení dívat s odstupem několika desítek let, což je velmi složité protože nevíme, jak bude město například v roce 2030 vypadat ani jaký typ dopravy bude dominantní. Vzpomeňme například na devadesátá léta, kdy byl rok 2010 prezentován jako rok vznášedel. My však musíme plánovat realisticky a snažit se naplánovat rozdělení do etap tak, že výsledky chceme vidět co nejdříve“, dodal náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Na Generelu dopravy začalo město ve spolupráci s dalšími institucemi pracovat v září 2008. Termín dokončení je naplánován na září 2012.