Zpřístupnění zdymadla pro cyklisty

Zpřístupnění zdymadla pro cyklisty
10.11.2011
Snadnější pohyb pro cykloturisty při přecházení technické památky Masarykova zdymadla umožnila instalace nových kolejnic.

V rámci projektu „Objevme labskou stezku“, který byl podpořen Nadací Partnerství v programu Greenways, byla zhotovena a nainstalována ocelová konstrukce kolejnic do Masarykova zdymadla.

„Cílem těchto kolejnic je usnadnit pohyb po této technické památce a zatraktivnit tak Labskou cyklostezku,“ dodává náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Kolejnice jsou osazeny ve věžích zdymadla a usnadní cestu např. cyklistům, kteří míří do přístaviště ve Vaňově, odkud lodě v průběhu plavební sezóny vyplouvají. Konstrukce je upevněna chemickou kotvou do obvodové zdi, dle požadavku státní památkové péče.

Zpřístupněním zdymadel pro cyklisty se zpříjemnila cesta po celé délce Labské cyklostezky a cykloturisté se snadněji přepraví z jednoho konce břehu na druhý. Labská stezka je součástí páteřní cyklostezky Greenways Praha – Drážďany.