Zprovoznění části Dvořákovy ulice

Zprovoznění části Dvořákovy ulice
18.10.2013
Po rekonstrukci inženýrských sítí bude zprovozněna spodní část Dvořákovy ulice v centru Ústí nad Labem.

V ulici byly dokončeny v její spodní části rekonstrukce inženýrských sítí. Ve dnech 21. a 22. října 2013 bude provedena pokládka asfaltového povrchu komunikace. Od 23. října bude tato část komunikace Dvořákova (úsek mezi ul. Velká Hradební a spojkou do ul. Na Schodech) zpřístupněna motoristům. Uzavřena naopak bude od 23. října 2013 horní část ul. Dvořákova (úsek mezi spojkou do ul. Na Schodech a ul. Elišky Krásnohorské), kde bude pokračovat rekonstrukce vodovodu firmou SčVK a.s.

V důsledku této změny dojde i k úpravám přechodného dopravního značení, žádáme proto řidiče, aby v uvedených termínech věnovali dopravnímu značení v okolí ulice Dvořákova zvýšenou pozornost.

Ve městě pokračují i opravy dalších komunikací. Byla opravena ulice Kruhová, práce probíhají i na jiných místech.