ZŠ Hlavní rozšiřuje služby pro žáky s poruchami učení

ZŠ Hlavní rozšiřuje služby pro žáky s poruchami učení
22.6.2012
Projekt zaměřený na zlepšení vzdělávacích podmínek pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a specifickými poruchami učení realizuje ZŠ Hlavní.

Jedná se o finanční podporu, kterou škola získala v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu s názvem „Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a specifickými poruchami učení“ je odborně vzdělat pedagogy školy pro práci s dětmi s poruchami učení, následně implementovat získané znalosti do vzdělávacích plánů a přizpůsobit tak i celkovou výuku školy, rozšířit speciálně pedagogické služby v oblasti ambulantní nápravy a vybavit k tomuto účelu dvě učebny nezbytnými vzdělávacími pomůckami. Do projektu byla zapojena většina pedagogického sboru školy a v současné chvíli využívá nabízené služby více než 100 žáků a jejich rodičů.

„Vítám realizaci a zapojení ZŠ Hlavní do projektu. Škola se snaží reagovat na vzniklou situaci a aktivním přístupem hledá možnosti zlepšení kvality výuky pro žáky s poruchami učení,“ ohodnotila přístup školy náměstkyně primátora Zuzana Kailová.