ZŠ Husova se zapojila do projektu Stopy totality

ZŠ Husova se zapojila do projektu Stopy totality
2.4.2012
Žáci ZŠ a ZUŠ Husova v Ústí nad Labem se zapojili do projektu Stopy totality. Cílem projektu bylo zaznamenat a zmapovat životní příběh pamětníka. Projekt vyvrcholil výstavou.

V projektu Stopy totality, kterou realizovalo občanské sdružení Zapomenutí, hledali žáci a studenti ve věku od 10 do 19 let pamětníky období let 1945 až 1965, jejichž osudy nebyly dosud zmapovány. Snahou projektu bylo přiblížit badatelskou činnost žákům základní a středních škol. Poté co účastníci zpracovali příběh vytipované osoby, bylo jejich úkolem předat získané informace vrstevníkům a širokému okolí. Projekt je zakončen výstavou.

Výstava na ZŠ a ZUŠ Husova v Ústí nad Labem byla první z výstav, které se budou konat na všech účastnických školách a zúčastnila se jí také náměstkyně primátora Zuzana Kailová. Průvodci byli žáci zapojeni do projektu pod vedením Mgr. Martiny Svobodové. Návštěvníci měli možnost shlédnout také panel školy, který se věnuje osudu paní Marie Chalupové. Tento panel se stane součástí celorepublikové putovní výstavy projektu.

Jedinečnost tohoto projektu je ve snaze přiblížit žákům vědeckou činnost, přimět je získaná data vyhodnotit a své výsledky prezentovat veřejnosti. Zapojení žáci i učitelé z ústecké školy zveřejnili osud paní Marie Chalupové. Projekt Stopy totality pomáhá nejenom žákům v jejich studijním rozvoji, ale zároveň ukazuje naší mladé generaci pohnuté životní příběhy obyčejných lidí žijících často vedle nás a v anonymitě,“ ohodnotila výstavu a práci žáků náměstkyně primátora Zuzana Kailová.