Aktuální informace

Červen s Dlouhonohými skřítky

Turistická sezóna 2021 v Ústí nad Labem je v plném proudu.

Ústeckým turistům poděkoval primátor

Za úsilí při obnově turistického značení a další veřejné aktivity poděkoval primátor Petr Nedvědický zástupcům ústeckého klubu Českých turistů.

Noc kostelů, muzejní a galerijní noc

Tradiční kulturní akce, během které jsou zpřístupněny kostely, muzea a galerie ve večerní atmosféře s netradičním doprovodným programem, proběhne v pátek 28. května.

Zasedání zastupitelstva bude pokračovat v pátek

Druhá část přerušeného 18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem se bude konat v pátek 28. května od 14.00 hodin.

Kandidáty na ředitele zoo mohou občané podpořit v diskusi

Nejvhodnějšími uchazeči na místo ředitele ústecké zoo byli vybráni Petr Fejk a Ilona Pšenková. Jejich koncepce rozvoje zoo mohou občané zhodnotit na městském fóru.

Zastupitelé schválili vyhlášku k regulaci hazardu

Zastupitelé 24 hlasy schválili obecně závaznou vyhlášku regulující hazard na území města Ústí nad Labem. Cílem vyhlášky je omezení rizik vyplývajících z provozování hazardních her a účasti na nich.

Kovový odpad do žlutých nádob společně s plastem

V Ústí nad Labem mohou občané sbírat kovové obaly do stejných kontejnerů na plast. Rozšířený systém sběru komunálních odpadů začne platit od 1. června.

Na rekonstrukci domu Čelakovského má město přislíbenou dotaci

Státní fond podpory investic předběžně rozhodl o přidělení dotace více než 16 milionů korun na rekonstrukci bývalé ubytovny v ulici Čelakovského. V objektu vzniknou sociální a dostupné byty.

Město nesouhlasí se zrušením Zdravotního ústavu

Rada města trvá na nesouhlasném stanovisku k plánovanému zrušení Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem.

Na učební pomůcky pro prvňáčky jsou připraveny dva miliony korun

Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem schválila rada města.