Aktuální informace

Město vyhlásilo zakázku na odpadové hospodářství

Rada schválila vyhlášení veřejné zakázky na Služby odpadového hospodářství. Předmětem zakázky je nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem.

Komentovaná procházka po vilové architektuře

Prohlédněte si s námi významné ústecké vily. 

Energeticky úsporná opatření proběhnou ve vybraných budovách města

Aktualizaci zadávací dokumentace k Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města schválila rada. Účelem je snížit provozní náklady a zvýšit energetickou účinnost.

Námitky města proti trasování koridoru VRT vyjádřila rada

Rada města schválila zásadní námitky proti návrhu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 5. aktualizace ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území. Za město Ústí nad Labem je jich předloženo celkem 10.

Veřejné projednání k regeneraci sídliště ul. Masarykova

Veřejné projednání ukončení 3. fáze plánu regenerace sídliště zadního traktu ul. Masarykova proběhne v pondělí 13. února v zasedací místnosti zastupitelstva od 16.30 hodin.

Startuje registrace do Květnové výzvy kampaně Do práce na kole

Registrace do Květnové výzvy Do práce na kole, pěšky či poklusem 2023  je otevřená od 1. února 2023.

Kameny zmizelých byly nainstalovány

Prvních osm kamenů zmizelých (Stolpersteine) v Ústí nad Labem bylo položeno v Revoluční ulici. Kameny připomínají osudy ústeckých Židů.

David Šrámek pozval posluchače na cestu kolem světa

Také druhá lednová cestovatelská přednáška v informačním středisku se těšila vysoké návštěvnosti.

Den otevřených dveří v kanceláři primátora

Den otevřených dveří v kanceláři primátora Petra Nedvědického se uskuteční ve středu 1. února 2023.

Informace k prodloužení dočasné ochrany

Přinášíme přehled dokumentů od Ministerstva vnitra k prodloužení dočasné ochrany, a to v české i ukrajinské verzi.