Aktuální informace

Zoo má odpadovou ekostezku

V ústecké zoologické zahradě se slavnostně otevřela nová „odpadová“ ekostezka, která popisuje, jak správně nakládat s odpady z domácností a co se s nimi děje od jejich vzniku až po využití.

Ocenění výherců soutěže Zahájení turistické sezóny

Výherci soutěže, která se konala v rámci letošního ročníku Zahájení turistické sezóny, byli odměněni.

Víkendový úklid proběhl v centru města

Centrum města se opět dočkalo víkendového generálního úklidu. Nasazena byla technika i lidé na ruční čistění komunikací.

Zastupitelé posoudí koupi přístaviště ve Vaňově

Návrh na odkoupení areálu přístaviště ve Vaňově předkládá zastupitelstvu rada města. Cena za pozemky s železniční vlečkou a dalším zařízením představuje 89 milionů korun.

Ústí se opět připojilo k akci JEHLA

Více jak 450 strážníků z 38 měst ČR se zapojilo do celostátní akce JEHLA. V úterý 17. dubna čistili strážníci svá města od použitých jehel a injekčních stříkaček. Do ulic našeho města vyrazilo na dvacet strážníků a šest asistentů prevence kriminality, bylo nalezeno třicet devět injekčních stříkaček a větší množství infekčního materiálu.

Městské sady se pyšní rozkvetlou hvězdou

Davidova hvězda ze žlutých krokusů připomíná v Městských sadech oběti holocaustu.

Vzpomínka na dubnové události roku 1945

Primátorka Věra Nechybová se poklonila u památníku, který je vzpomínkou na dubnové letecké útoky na město Ústí nad Labem.

Primátorka řešila s vedením městské policie problematická témata města

Primátorka města Věra Nechybová se zúčastnila porady všech velitelů okrsků městské policie. Probírali společně témata, se kterými se primátorka potýká při stížnostech obyvatel města.

Zvláštní cenu získal nástěnný kalendář města

Nástěnný kalendář města pro rok 2018 získal zvláštní ocenění v soutěžní přehlídce turisticko - propagačních materiálů TURISTPROPAG.

Do akce Ukliďme Česko se zapojili i zástupci města s úředníky a dobrovolníky

Hrábě, lopaty, motyky, kolečka a obří kontejner. To vše bylo potřeba při sobotním magistrátním úklidu svahů v Důlcích, do kterého se zapojily téměř dvě desítky lidí.