Aktuální informace

Proběhla tradiční Noc kostelů

Oblíbená kulturní akce byla zahájena v kostele sv. Mikuláše.

Úvěr na 300 milionů poskytne Česká spořitelna

Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o úvěru 300 000 000 Kč s vítěznou bankou ČS a.s. Úvěr bude sloužit k financování investičních akcí na roky 2023 až 2026.

Nová naučná stezka byla slavnostně otevřena

Turisté i Ústečané mohou nyní navštívit novou naučnou stezku na Mariánské skále.

Poznejte architekturu meziválečného Ústí nad Labem

Oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Ústí nad Labem si připravilo další z řady komentovaných procházek.

Den rodiny na Střekovském nábřeží se vydařil

Tradiční akce Den rodiny proběhla před KOLOcafé na Střekovském nábřeží ve čtvrtek 1. června. Připraven byl bohatý program pro děti i dospělé.

Na akce Kulturního střediska poputují téměř dva miliony

Rada schválila převod finančních prostředků v celkové výši 1 821 000 Kč. Peníze jsou určeny na akce pořádané Kulturním střediskem města Ústí nad Labem.

Zakázku na odpadové hospodářství přidělila rada

Přidělení veřejné zakázky Služby odpadového hospodářství pro Ústí nad Labem schválila rada.  Předmětem zakázky je nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem.

Rozšířený projekt TicketPack+ byl spuštěn

Poznejte město Ústí nad Labem výhodně a jednoduše s balíčkem vstupenek TicketPack+.

Spolupráce s UJEP pokračuje i v letošním roce

V rámci memoranda mezi městem Ústí nad Labem a Univerzitou J. E. Purkyně bylo poskytnuto univerzitě 400 000 Kč. Peníze jsou určeny na aktivity jednotlivých fakult.

Den otevřených dveří v kanceláři primátora

Den otevřených dveří v kanceláři primátora Petra Nedvědického se uskuteční ve středu 7. června 2023.