Aktuální informace

Základní škola Mírová se stala fakultní školou

ZŠ Mírová se stala takzvanou fakultní školou. Statutu dosáhla díky dlouhodobé spolupráci se studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Poskytovatelé sociálních služeb mají nové vozy

Celkem šest nízkoemisních automobilů na elektropohon budou využívat městské sociální služby. Tři vozidla využije Pečovatelská služba města Ústí nad Labem a po jednom vozu obdrží domov pro seniory na Doběticích, Bukově a Severní Terase.

Město Ústí nad Labem má schválený rozpočet na rok 2024

Zastupitelé na prosincovém jednání schválili navrhovaný rozpočet pro rok 2024, který je vybalancovaný a proinvestiční.

Vánoční procházky se uskutečnily v historickém duchu

Opět po roce proběhly tradiční a velmi oblíbené komentované Vánoční procházky městem. 

Student získal stipendium primátora

V rámci dvacátého třetího ročníku předávání Cen rektora Univerzity J. E. Purkyně získal mimořádné ocenění – stipendium primátora města Ústí nad Labem – Štěpán Flekna, student Fakulty umění a designu UJEP.

Oblečení i knihy neudané v rámci Dnů zdraví pro zaměstnance magistrátu pomohou

Oděvní a knižní bazar byl přínosný nejen zaměstnancům magistrátu. 

Magistrát uspořádal mikulášskou nadílku pro děti v náhradní péči

Odbor sociální péče pořádal i v tomto roce mikulášskou nadílku pro děti z náhradní rodinné péče. Události se účastnilo 45 dětí v doprovodu pečujících osob.

Projekt Účka byl oceněn v soutěži Chytrá města

Ústí nad Labem získalo ocenění v soutěži Chytrá města. Inovativní projekt Účka nadchl porotu, která mu udělila zvláštní cenu.

Štěpán Javůrek přijel vyprávět nejen o své nové knize

Úspěšný spisovatel a rodák z Ústí nad Labem po roce opět navštívil informační středisko.