Poplatek za komunální odpad 

Poplatek za komunální odpad 
10.1.2024
Upozorňujeme občany na splatnost poplatku za komunální odpad v roce 2024. Poplatek je možné zaplatit jednorázově v plné výši do 30. 4. 2024, případně lze platbu uhradit ve dvou rovných částkách, první do 30. 4. 2024, druhá do 31. 10. 2024.

Výše poplatku je stejná jako pro rok 2023, tedy 720 Kč ročně, pro osoby nad 65 let 360 Kč. Děti do 18 let jsou od poplatku osvobozené.

Poplatek lze uhradit buď bezhotovostně (bankovním převodem popřípadě složenkou na účet 882833329/0800), na pokladně oddělení správy pohledávek Magistrátu města Ústí nad Labem nebo použitím níže uvedeného QR kódu s uvedením variabilního symbolu (VS):

  • fyzická osoba přihlášená v obci (mimo cizinců)  - rodné číslo
  • vlastník nemovité věci: generovaný VS
    (pokud byl již VS přidělen, zůstává v platnosti pro stejnou nemovitost i pro další období)QR kod
  • cizinci: generovaný VS
    (pokud byl již VS přidělen, zůstává v platnosti i pro další období)

V případě opožděné platby může být poplatek navýšen až o 100 %.

Poplatek pro rok 2024 jsou povinni uhradit fyzické osoby přihlášené v obci Ústí nad Labem (ÚL) a vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území ÚL.

V případě uplatnění osvobození od poplatku je lhůta pro podání nároku prodloužena do 29. 2. 2024.            

Také upozorňujeme, že v odůvodněných případech po zaplacení poplatku je možné uhrazenou platbu zahrnout do nákladů v rámci příspěvku na bydlení u Úřadu práce.

Povinnost uhradit poplatek za komunální odpad včetně konkrétních podmínek vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 3/2022 a její změny č. 6/2023 - obě vyhlášky včetně všech potřebných informací a formulářů naleznete na www.usti.cz v sekci Občan → Potřebuji si vyřídit → Poplatek za komunální odpad. Formuláře naleznete zde

Kontakty:

Magistrát města Ústí nad Labem, oddělení správy pohledávek, úsek poplatku za komunální odpad, Velká Hradební 8, PSČ 401 00, přízemí – vpravo vedle hlavního vchodu z Lidického náměstí.

tel.: 475 271 575, 475 271 594, 475 271 596, 475 271 656, 475 271 396
e-mail: inkasni@mag-ul.cz

Úřední hodiny na přepážkách:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00