Aktuální informace

Ústí nad Labem pořizuje Změnu č. 3 Územního plánu

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 20. ledna 2022 do 18. února 2022, město vyzývá k zasílání připomínek.

Trenérem roku se stal ústecký rodák Alois Kolenatý

Galavečer Našeho fotbalu oceňuje tradičně nejlepší hráče a trenéry v kategoriích mládežnického, ženského i neprofesionálního fotbalu. Na jubilejním 20. ročníku obdržel Alois Kolenatý cenu Trenéra roku – přípravky.

Oficiální cykloprůvodce Labská stezka 2022

Od dnešního dne je cykloprůvodce k dostání v informačním středisku.

Město nabízí nádoby na bioodpad

Pilotní projekt na podporu snížení množství bioodpadu ve směsném odpadu spouští město Ústí nad Labem. Občanům proto nabízí kompostéry, vermikompostéry či 240litrové nádoby na bioodpad.

MŠ U plavecké haly nabízí více míst pro děti

Zrekonstruovaná Mateřská škola U plavecké haly již začala sloužit dětem. Zlepšilo se zázemí pro vzdělávání i personál a vznikla celá nová třída pro děti do tří let.

Memorandum podpoří péči o seniory

Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřelo město s Fakultou zdravotnických studií UJEP a s Radou seniorů Ústí nad Labem.

Tříkrálová sbírka dorazila na magistrát

Vyslanci Tříkrálové sbírky se ve čtvrtek objevili na magistrátě, kde navštívili vedení města a prošli i další části úřadu.

Nový varovný systém obyvatelstva spuštěn

Městu i jeho občanům začal sloužit nový varovný a informační systém obyvatelstva (VISO). Jeho cena byla přes 30 milionů korun.

Den otevřených dveří v kanceláři primátora

Den otevřených dveří v kanceláři primátora Petra Nedvědického se uskuteční ve středu 12. ledna 2022.

Pomník v městských sadech byl zrekonstruován

Po rekonstrukci byl ve středu předán městu pomník sovětských hrdinů v Městských sadech. Náklady rekonstrukce dosáhly 700 000 korun.