Aktuální informace

Dny evropského dědictví 2018

Navštivte na 30 zajímavých objektů v rámci kampaně Dny evropského dědictví 2018.

Invaze v roce 1968 poznamenala dějiny naší země

Od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa uplynulo právě padesát let. Primátorka Věra Nechybová a její náměstek Pavel Dufek si tuto událost připomněli v Městských sadech.

Výstava fotografií ČTK dokumentuje100 let republiky

Se stoletou historií republiky se mohou seznámit lidé, kteří na Lidickém náměstí nepřehlédnou panely se stovkou fotografií z archívu Československé (České) tiskové kanceláře.

Stanovišť na elektroodpad bude o deset více

Počet stanovišť na sběr elektroodpadu se v Ústí nad Labem rozšíří. Rada města schválila dodatek smlouvy o spolupráci se společností ASEKOL.

Volební strany do zastupitelstev jsou registrovány

O registraci volebních stran v komunálních volbách rozhodl ústecký magistrát. O hlasy voličů do zastupitelstva města Ústí nad Labem se uchází patnáct politických uskupení.

Zákaz vstupu do lesa platí v části okresu Ústí nad Labem

Zákaz vstupu do lesa platný od 16. srpna v části území okresu Ústí nad Labem vyhlásil Odbor životního prostředí magistrátu města. Důvodem je dlouhotrvající sucho a s ním spojené nebezpečí požárů.

Odběr povrchových vod pro zalévání je zakázán

Odběr povrchových vod z vodních toků a vodních děl zakázal Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Stalo se tak na podnět Povodí Ohře.

Město přidá také pedagogům v MŠ Marxova

O Mateřskou školu Marxova v Předlicích byl rozšířen pilotní program Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách. Rozhodla o tom rada města.

Nové jízdenky se slevou na MHD už se připravují k prodeji

Do prodeje se chystají nové jízdenky, které přinesou dětem a mládeži do 26 let a seniorům nad 65 let výrazné slevy při cestování v městské hromadné dopravě.

Piano už je připravené k hraní

Do atria magistrátu se konečně vrátilo piano. Po opravě jeho přístřešku a naladění je připravené k hraní pro veřejnost.