Aktuální informace

Úspěchy hokejbalistů ocenil radní pro sport

Na jednom z prvních tréninků nové sezóny navštívil hokejbalový klub Elba DDM Ústí nad Labem na Stadionu mládeže radní Jiří Horák. Hokejbalistům pogratuloval k získání titulu mistrů a vicemistrů.

Zástupci Chemnitz navštívili Ústí nad Labem

Na magistrátu města Ústí nad Labem proběhlo setkání se zástupci pořadatelského týmu Evropského hlavního města kultury, kterým bude v roce 2025 partnerské město Chemnitz.

V oblasti sportu byly schváleny další dotace

Poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2023 odboru školství, kultury a sportu, určeného na oblast sportu schválili zastupitelé. Celková výše dotace je 485 000 Kč.

Výstava „Příběhy severních Čech – Zlomové okamžiky 20. století“

Putovní exteriérová výstava zamíří také do Ústí nad Labem

Plocha před magistrátem a část Pařížské nově zrekonstruovány

Oprava plochy před magistrátem a výměna chodníku v Pařížské ulici byly dokončeny. Zakázky město převzalo na konci srpna.

Zapojte se do soutěže ve sběru drobných elektrospotřebičů

Statutární město Ústí nad Labem pořádá v úterý 12. září 2023 soutěž pod názvem Za drobné elektro dárek. Soutěž je součástí již tradiční akce Den s odpady.

Pozvánka na veřejné projednání SECAP

Veřejné projednání k dokumentu Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem proběhne ve středu 20. září 2023 v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Akce startuje v 15.00 hodin.

Dotace na aktivity sportovců nad 21 let udělili zastupitelé

Zastupitelé schválili poskytnutí dotací v oblasti sportu, a to na celoroční pohybové aktivity občanů nad 21 let. Dotace bude realizována formou šeků.

Zmocnění rady města ke schvalování rozpočtových opatření

Zastupitelé zmocnili radu města schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 20 mil. Kč a schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření i nad limit 20 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu magistrátu, a to zapojením přijatých účelových prostředků.

Město pomůže basketbalovému klubu s předfinancováním dotace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo zápůjčku pro Basketbalový klub Ústí nad Labem. Výše zápůjčky je 1 000 000 Kč.