Aktuální informace

Pozvání na setkání seniorů k Mezinárodnímu dni žen

Rada seniorů statutárního města Ústí nad Labem zve do Domu kultury na Setkání seniorů u příležitosti Mezinárodního dne žen. Setkání se uskuteční v pátek 10. března 2023 od 14 hodin.

Představení plánu rozvoje Zoo Ústí nad Labem

V Informačním středisku města Ústí nad Labem se uskuteční představení generelu zoo veřejnosti.

9. ročník Přeplavme svůj La Manche právě probíhá

Rada seniorů statutárního města Ústí nad Labem přihlásila ústecké seniory do devátého ročníku štafetového plavání seniorů pod názvem Přeplavme svůj La Manche 2023. Akce potrvá celý únor.

Národní dům prošel úpravami

Nových úprav se dočkal Národní dům v Ústí nad Labem. Na nové změny se dorazilo podívat vedení města.

Šetření v domácnostech ukáže životní podmínky

Český statistický úřad organizuje každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR s názvem Životní podmínky – 2023. Šetření bude probíhat od 4. února do 18. června.

Prevence kriminality proběhla na ZŠ v Krásném Březně

O návštěvu preventistů městské policie požádala krásnobřezenská ZŠ. Jako poděkování strážníkům obdrželo vedení města od ředitelky děkovný dopis.

Komunitní plán péče 2023–2026 byl schválen

Rada schválila 7. Komunitní plán péče. Plán byl zpracován odborníky z oblasti sociálních služeb a uživateli za jednotlivé cílové skupiny obyvatel.

Podporu mysliveckým spolkům při odlovu schválila rada

Radní schválili uzavření Smlouvy o poskytování služby odlovu černé zvěře se čtyřmi mysliveckými spolky. Částka za jeden kus každého odloveného divočáka je 500 Kč.

Plocha před magistrátem bude opravena 

Vyhlášení veřejné zakázky na opravu plochy před magistrátem města schválila rada. Realizována bude výměna stávajícího povrchu za novou kamennou dlažbu.

Město vyhlásilo zakázku na odpadové hospodářství

Rada schválila vyhlášení veřejné zakázky na Služby odpadového hospodářství. Předmětem zakázky je nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem.