Aktuální informace

Zastupitelé schválili vyhlášku k regulaci hazardu

Zastupitelé 24 hlasy schválili obecně závaznou vyhlášku regulující hazard na území města Ústí nad Labem. Cílem vyhlášky je omezení rizik vyplývajících z provozování hazardních her a účasti na nich.

Kovový odpad do žlutých nádob společně s plastem

V Ústí nad Labem mohou občané sbírat kovové obaly do stejných kontejnerů na plast. Rozšířený systém sběru komunálních odpadů začne platit od 1. června.

Na rekonstrukci domu Čelakovského má město přislíbenou dotaci

Státní fond podpory investic předběžně rozhodl o přidělení dotace více než 16 milionů korun na rekonstrukci bývalé ubytovny v ulici Čelakovského. V objektu vzniknou sociální a dostupné byty.

Město nesouhlasí se zrušením Zdravotního ústavu

Rada města trvá na nesouhlasném stanovisku k plánovanému zrušení Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem.

Na učební pomůcky pro prvňáčky jsou připraveny dva miliony korun

Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první třídy základní školy zřizované městem Ústí nad Labem schválila rada města.

Město opět rozdělovalo dotace

Rada odsouhlasila podporu akcí sportovního a volnočasového kalendáře i mimořádné žádosti v oblasti sportu.

Ohlédnutí za výstavou Voda & civilizace

Výstava Voda & civilizace byla v Ústí nad Labem ukončena a putovala do jiného města.

Hrobky významných Ústečanů chce převzít město

S převzetím hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem souhlasí rada města.

Izraelská vlajka vlaje nad městem

Ústí nad Labem ji vyvěsilo jako podporu Izraeli v boji proti terorismu. Na budově magistrátu bude viset celý týden.

Ústí nad Labem hledá novou vizuální identitu

Statutární město Ústí nad Labem chce nahradit značku z roku 2005 a najít moderní a ucelenou vizuální identitu, která bude mít potenciál sjednotit veškerou prezentaci města i jeho subjektů.