Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu

(číslo smlouvy u poskytovatele: 22/SML0118/SoPD /ZPZ)

  • Celkové náklady projektu: 549 400,50,- Kč
  • Výše dotace: 384 580,- Kč (70 %)
  • Výše spolufinancování města: 164 820,50,- Kč (30 %)
  • Předpokládaná doba realizace projektu: 3. 1. 2022 – 25. 4. 2022

Cílem projektu je snížení objemu bioodpadu ve směsných nádobách, které jsou vyváženy na skládky a umožnění občanům města separovat organické zbytky na jejich zahradách a následné kompletní využití vzniklého kompostu. Kompostéry by měly nabídnout občanům města alternativu k ostatním formám třídění bioodpadu (sběrné dvory, hromadný svoz odpadu ze zeleně) a také snížit množství neoprávněně odložených odpadů (tzv. černých skládek). Cíle projektu bude dosaženo pořízením 20 ks vermikompostérů a 145 ks kompostérů.

 

Projekt podpořen Ústeckým krajem.

www.kr-ustecky.cz