Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně

  • Celkové náklady projektu: 369 131 Kč
  • Výše dotace: 231 000 Kč (70 %)
  • Výše spolufinancování: 99 000 Kč
  • Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
  • Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 27.9.2018
  • Projekt byl finančně ukončen

Cílem projektu je obnova vstupních portálů a vstupních bran obvodové zdi z ulice Podmokelská, jehož realizace zvýší estetickou a kulturní hodnotu památky. Posílí se první dojem při vchodu do zámeckého parku a současně poslouží jako základní ochranný element zámeckého parku potažmo kulturně historické památky Krásné Březno.

Tento projekt byl podpořen Ústeckým krajem.