POŘÍZENÍ DRTIČŮ ZAHRADNÍHO ODPADU

(číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML4750/SoPD /ZPZ)

  • Celkové náklady projektu: 588 229 Kč
  • Výše dotace: 411 760,20 Kč (70 %)
  • Výše spolufinancování města: 176 468,70 Kč
  • Doba realizace projektu: 1. 10. 2018 – 31. 4. 2019

Cílem projektu je pořízení 100 ks drtičů zahradního odpadu. Pořízené drtiče zahradního odpadu si mohou občané Ústí nad Labem, kteří projeví zájem podáním žádosti, pronajmout na základě smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let. Občané budou zpracovávat odpad výhradně z vlastní produkce a štěpku využívat pouze pro soukromou potřebu a na pozemku, který mají ve vlastnictví.

Projekt podpořen Ústeckým krajem.

www.kr-ustecky.cz