ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITY V ÚSTÍ NAD LABEM 2

Pod tím (projekt č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014833)

 • Celkové náklady projektu: 4 050 000 Kč
 • Výše dotace: 3 847 500 Kč
 • Příspěvek Unie: 3 442 500 Kč
 • Národní veřejné zdroje: 405 000 Kč
 • Výše spolufinancování města: 202 500 Kč
 • Doba realizace projektu: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022
 • Aktivity projektu
 • -  stanovení cílových lokalit
 • - určení počtu asistent prevence kriminality a mentorů
 • - výběrová řízení na pozice asistentů prevence kriminality a jejich vyzbrojení a vybavení
 • - vstupní školení a další vzdělávání
 • - supervize a mentoring
 • - samotná činnost asistentů v lokalitách

Obsahem projektu je vytvoření 14 pozic asistentů prevence kriminality, kteří budou působit na území města Ústí nad Labem v lokalitách, které byly vytipovány na základě předchozích zkušeností. V rámci projektu budou asistenti proškoleni, vystrojeni a vybaveni potřebnými pomůckami. Svou činnost budou vykonávat pod dohledem 2 mentorů a bude zajištěna supervize dle zásad MV ČR. Poznatky a zkušenosti získané projektem budou sdíleny v rámci workshopů určených pro města Ústecko-chomutovské aglomerace.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.


Financování projektu pomocí nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.