Stavební úpravy MŠ U plavecké haly

(CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100)

  • Celkové náklady projektu: 22 368 339,24 Kč
  • Výše dotace: 12 494 734,03 Kč
  • Výše spolufinancování města: 9 873 605,21 Kč
  • Doba realizace projektu: 23. 8. 2017 – 22. 12. 2021
  • Projekt byl finančně ukončen

Cílem projektu je zejména rozšíření kapacity MŠ U plavecké haly a zkvalitnění zázemí pro vzdělávání a personál. Díky realizaci projektu bude kapacita mateřské školy zvýšena o 18 míst pro děti mladší 3 let, vznikne 5 nových pracovních míst a dojde ke zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných mateřskou školou. Realizace tohoto projektu současně umožní lepší zapojení rodičů s dětmi v předškolním věku na trh práce.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu