Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem

  • Celkové náklady projektu: 32 093 779,00 Kč
  • Dotace: 21 323 089,90 Kč
  • Spolufinancování města: 10 770 689,10 Kč
  • Garant projektu: Kancelář primátora
Záměr
2021
Příprava
2021
Realizace
2021
Dokončeno
2022

Cílem projektu byla modernizace systému na plně digitální s obousměrnou bezdrátovou (radiovou) infrastrukturu s digitálním přenosem, jeho rozšíření, aktualizace a rozšíření digitálního povodňového plánu na celé území SO ORP Ústí nad Labem. Realizace probíhala od 1. února 2019 do 31. prosince 2021.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.