STUDIE PROVEDITELNOSTI – REGULAČNÍ ŘÁD V ÚSTÍ NAD LABEM

(projekt č.05571722)

  • Celkové náklady projektu: 1 839 200 Kč
  • Výše dotace: 1 000 000 Kč (80 %)
  • Výše spolufinancování města: 839 200 Kč
  • Doba realizace projektu: 1.11. 2017 – 1. 11 2019
  • Stav projektu: v udržitelnosti

Regulační řády dle § 10 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší jsou míněny jako krátkodobá opatření v době smogových situací. Jsou určeny zvláště pro obce, které disponují objízdnými trasami a zároveň například nechtějí využívat dlouhodobých opatření na regulaci dopravy v podobě nízkoemisních zón.

Cílem projektu je vypracování studie proveditelnosti regulačního řádu, která bude obsahovat opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel při vyhlášení smogové situace. Regulační řád se vydává pouze, je-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci může přispět ke snížení úrovně znečištění.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.