Jak se může zapojit veřejnost

Postup pro podávání projektové fiche 2018

Co je projektová fiche?

Projektová fiche je formou popisu či formou vyjádření projektu, jejíž obsah by měl být soustředěn na shrnující informace o zamýšleném projektu.

Proč bych měl projektovou fichi vyplňovat?

Projektová fiche plní v zásadě dvě základní funkce:

  • slouží jako vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho možném spolufinancování z veřejných (nadnárodních, národních, regionálních, místních) či soukromých (privátních) finančních zdrojů,
  • slouží jako vstupní informace k vyhledávání vhodných projektů za účelem jejich podpory z dostupných finančních zdrojů.

Co se stane po podání projektové fiche?

Akční plán je v první fázi přípravy tvořen projektovými záměry v podobě projektových fichí. Všechny projektové záměry jsou zařazeny do databáze projektových záměrů. V případě nesprávného, neúplného či chybného vyplnění projektové fiche, jsou předkladatelé vyzváni k doplnění či opravě zaslané fiche. Pro projektové záměry je hledáno finanční krytí z vnějších zdrojů. Následně je každý projektový záměr ohodnocen na základě sledovacích indikátorů. Projektové záměry s nejvyšším bodovým ohodnocením jsou předloženy finančnímu odboru a vedení města k politické a finanční podpoře. Akční plán je tvořen seznamem podpořených projektových záměrů a předložen do orgánů města ke schválení. V případě schválení akčního plánu by měl být rozpočet města před jeho schválením sestaven v souladu s akčním plánem. Projektový záměr může být realizován z rozpočtu města, případně je rozpracován dle podmínek příslušné výzvy a v případě jeho podpoření realizován. Nepodpořené projekty jsou zařazeny do zásobníku projektových záměrů.

Více informací naleznete v Postupu pro podávání fichí