Rekonstrukce jižního křídla budovy MmÚ

 

  • Předpokládané náklady projektu: prozatím nevyčísleny
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Připravenost projektu: příprava výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace

 

Záměr
2022
Příprava
2023
Realizace
 
Dokončeno
 

Cílem tohoto investičního záměru je vytvoření moderního přepážkového pracoviště pro centralizované odbavení občanů včetně zázemí a dalších souvisejících prostor (kartotéky, sklady, archivy atd.), dále pak zabezpečení odpovídajícího přístrojového vybavení, zabezpečení informačními systémy, síťovými strukturami apod. v prostorách současného registru vozidel, bývalé kuchyně a jídelny včetně zázemí a skladovacích prostor v 1.NP a 1.PP jižního křídla budovy MmÚ. Zrekonstruované prostory budou využity zejména pro odbor správní a živnostenský, pokladnu a podatelnu. Rekonstrukce bude zahrnovat i konstrukce obálky budovy, např. obvodové stěny, střecha, okna a vstupní dveře. Záměrem je získání části objektu MmÚ, který bude splňovat parametry energeticky úsporné stavby s alternativními zdroji.