Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní

  • Předpokládané náklady projektu: 54 000 000 Kč
  • Garant projektu: Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
  • Připravenost projektu: zpracována projektová dokumentace
Záměr
2014
Příprava
2014
Realizace
2025
Dokončeno
2026

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy spočívající ve snížení energetických nákladů na vytápění budov, které bude zajištěno komplexním zateplením pavilonů ZŠ a MŠ Jitřní a to včetně výměny topného zdroje - stávající elektro kotle a bojlery budou nahrazeny tepelnými čerpadly s integrovanými elektrokotli. Stavební úpravy dále řeší změnu užívání části 1.PP a změnu dispozice pro nové využití. Je nově navržena družina s příslušenstvím - šatna a sociální zařízením. Nová družina je navržena z důvodu změny dispozice původní družiny v 1.NP a snížením požadované kapacity původní družiny. Pro zajištění požadované plochy je navržena přístavba ke stávajícímu objektu a otevření dispozice směrem do objektu. Dále bude stávající tělocvična, která nevyhovuje kapacitou a provedením odstraněna nahrazena novou tělocvičnou se zázemím, sociálním zařízením a šatnami. Samostatným navazujícím blokem je přístavba šaten a technické místnosti pro osazení technologie vytápění - TČ a zásobníky.