Revitalizace aleje ulice Truhlářova - spodní část

  • Předpokládané náklady projektu:  622 545,-Kč
  • Garant projektu: Odbor dopravy a majetku
  • Připravenost projektu: Probíhá realizace
Záměr
2017
Příprava
2022
Realizace
2023
Dokončeno
2023

Cílem revitalizace aleje:

  • Zlepšení životního prostoru.
  • Obnova aleje.
  • Výsadba 20 ex. Olše lepkavé – Laciniata.