Svádov, Vítězná - přechod pro chodce

 • Předpokládané náklady projektu: 1 121 981,16 Kč
 • Garant projektu: Odbor dopravy a majetku
 • Připravenost projektu: Stavba probíhá
Záměr
2021
Příprava
2022
Realizace
2023
Dokončeno
2023

Práce obsahují:

 • Zřízení přechodu pro chodce přes silnici č. II/261 včetně jeho nasvícení novým veřejným osvětlením.
 • Zřízení nové části trasy pro pěší (chodníku) od přechodu k nové zastávce podél trati.
 • Zřízení nové nástupní plochy autobusové zastávky „Svádov, osada“ ve směru z centra.
 • Osazení přístřešku zastávky MHD vč. osvětlení jejího prostoru.
 • Lokální rozšíření a doplnění komunikace pro pěší (chodníku) v místě nároží křižovatky s ulicí Mezistanice.
 • Stavební úpravy vozovky v místě přechodu pro chodce.
 • Odvodnění komunikací příčným sklonem do přilehlé krajnice a zeleně.
 • Osazení nového svislého dopravního značení.
 • Provedení vodorovného dopravního značení.

 

Vítězná před úpravami
Ul. Vítězná před stavebními úpravami

Vítězná po úpravách
Ul. Vítězná po stavebních úpravách