Ústí nad Labem, revitalizace Žukovovy ulice - PD

  • Předpokládané náklady projektu: 1 452 000,- Kč
  • Garant projektu: Odbor dopravy a majetku
  • Připravenost projektu: probíhá zpracování projektové dokumentace
Záměr
2008
Příprava
2021
Realizace
2022
Dokončeno
2023

Cílem projektu:

  • Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci konstrukce vozovky a chodníků s úpravou pro parkování a zajištění průjezdu cyklistů.
  • Prostor pro cyklisty bude řešen v závislosti na šířkových možnostech daných stávající zástavbou a uličním prostorem, a to po zapracování dalších požadovaných prvků (šířka průjezdního profilu 6,5 m, prostory pro chodce, prostory pro parkování).
  • Řešeny budou bezpečné přechody železničních vleček, součástí PD bude i sanace, úprava a oprava podchodu pod hlavní železniční tratí Děčín – Lysá nad Labem.
  • V rámci projektové dokumentace bude řešeno doplnění chodníku pod kostelem Nejsvětější Trojice.
  • V rámci šíře uličního prostoru bude doprava v klidu řešena kombinací kolmého, šikmého a podélného stání jednostranně (s prostřídáním) či oboustranně.