Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí nad Labem – I. etapa

 • Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_037/0002888
 • Celkové způsobilé náklady projektu: 59 204 709,67
 • Výše dotace: 53 284 238,71
 • Výše spolufinancování města: 5 920 470,96
 • Doba realizace projektu: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2024
Záměr
2019
Příprava
2020
Realizace
2024
Dokončeno
2024

Cílem projektu dle výzvy je:

 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy.
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky.
 • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.
 • Zkvalitnění vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení k internetu.
 • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Jedná se o následující ZŠ a odborné učebny:

 • Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5 (Střekov)
 • Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická  787/38 (Krásné Březno)
 •  Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/3 (Klíše)
 •  Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277 (Brná)

EU MMR