Dotace v oblasti sociálních služeb

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor kultury, sportu a sociálních služeb
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem
pracovník: Renata Vavřičková, Šárka Šmilauerová
číslo kanceláře: 250, 252
telefon: 475271119, 475271360
úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Termín podání:

Žádosti lze podat pouze v termínu uvedeném ve vyhlášené dotační výzvě. Mimo tento termín nelze žádost přijmout. Výzva je vždy zveřejněna na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz

Co k tomu potřebujete:

Vyplněný formulář pro poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem ve vyhlášeném dotačním programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním (viz. Zásady dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním – konkrétní dotační titul) včetně všech požadovaných příloh, které jsou na formuláři uvedeny.

Žádosti musí být podány elektronicky prostřednictvím elektronického systému RISK (www.socialni-sluzby-usti.cz). Přidělení přihlašovacích údajů pro podání žádosti bude poskytnuto na základě e-mailové žádosti žadatele příslušným pracovníkem odboru. Posléze je nutné vyplněnou žádost ze systému RISK vytisknout a podepsanou podat i v listinné podobě, prostřednictvím podatelny MmÚ.

Vzory formulářů žádostí k nahlédnutí jsou přílohou Zásad dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním.

Formuláře:

Elektronická žádost (v systému RISK) o účelovou dotaci na udržení stávajících sociálních služeb, rozvoj nových sociálních služeb a na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb.

Elektronická žádost (v systému RISK) o účelovou dotaci na podporu rodiny.

Elektronická žádost (v systému RISK) o účelovou dotaci na občanské aktivity svépomocného charakteru v sociální sféře.

Formuláře ke stažení

Plné znění popisu situace:

Zásady dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním