Sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí,
Mírové náměstí 36, 401 00 Ústí nad Labem, 7. patro
telefon: 475 271 713 (A – D)
475 271 389 (De – G)
475 271 387 (H – J, M – N)
475 271 730 (K – L)
475 271 768 (O – S)
475 271 714 (Š – Ž)

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Mimo úřední hodiny je návštěva možná po předchozí telefonické domluvě.

Co k tomu potřebujete:

  • Platný občanský průkaz – kopie, doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo hlášení k pobytu na území ČR
  • Zpráva o zdravotním stavu
  • Potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele
  • Potvrzení o bezdlužnosti (SOLUS a CBCB)
  • Potvrzení o výši přiznaného invalidního důchodu
  • Potvrzení o přiznaných dávkách
  • Kopie oddacího listu
  • Rodné listy dětí, o které žadatel pečuje
  • Fotografie žadatelů (NE fotky z OP, ale ze života a domova cca 5-6 ks)

Pokud je žadatel trvale bytem jinde, musí požádat o informace příslušný úřad podle místa svého bydliště.

Formuláře:

Formuláře jsou k vyzvednutí na Odboru sociálních věcí, Magistrátu města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem, 7. patro

Plné znění popisu situace:

Náhradní rodinná péče