Oznámení změn u fyzické osoby

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem - Živnostenský odbor
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
podatelna.magistrat@mag-ul.cz, DS: vt8bhx2

telefon:
Sekretariát: 475271261
Referentky odd. registrace: 475271244, 475271245, 475271246,
475271779,475271259

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

  • Formulář Změnový list
  • Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
  • Změny již zapsané v obchodním rejstříku, v  základních registrech, v informačním systému evidence obyvatel anebo v  informačním systému cizinců se živnostenskému úřadu neoznamují.
  • Jednat bude: Podnikatel, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci. Totožnost jednajícího se prokazuje osobními identifikačními doklady.
  • Změny, které se oznamují, již musí existovat a musí k nim být doloženy doklady, které tyto změny prokazují.
  • Změny lze nahlásit osobně nebo písemným oznámením změn živnostenskému úřadu. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.
  • Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Ústí nad Labem.
  • Seznam správních poplatků vybíraných živnostenskými úřady naleznete zde.

Formuláře:

Formuláře ke stažení ŽO

Jednotný registrační formulář pro právnické osoby - k dispozici i na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM).

K osobnímu jednání na živnostenském úřadě není potřeba formuláře vyplňovat, dochází k jejich elektronickému vyplnění vyřizujícím úředníkem.