Přistavení nádoby na bioodpad

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 4. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

vladislava.stranska@mag-ul.cz; tel. 475 271 705
jitka.lepicova@mag-ul.cz; tel. 475 271 745

Formuláře:

Na žádost nejsou vydány formuláře.

Na žádost nejsou vydány formuláře Do žádosti uveďte své kontaktní údaje (jméno, adresa, email, telefon), číslo parcely a katastrální území, na které bude nádoba na bioodpad umístěna. Na základě těchto údajů, bude určeno svozové místo nádoby a den svozu.

Plné znění popisu situace:

Nádoba na bioodpad bude přidělena k nemovitosti, kterou žadatel vlastní, případně kterou na základě smluvního vztahu užívá.

Nádoba bude trvale umístěna na pozemku žadatele, případně na pozemku, který na základě smlouvy využívá - v den svozu ji žadatel přistaví na stanovené svozové místo přístupné svozové technice a po výsypu v ten samý den nádobu uklidí.

Do nádoby smí být odkládán pouze určený odpad.

Bioodpad nesmí být odkládán mimo nádobu přistavenou ke svozu. 

Období vývozu odpadu nádob na bioodpad je od 1.4. do 30.11. běžného roku, nádoby se vyváží 1x za 14 dní , den vývozu je uveden na štítku nádoby.