Služby sociálního kurátora poskytované občanům z důvodu ohrožení sociálním vyloučením

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních služeb
Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem, (budova PB Centra, 6. patro),
telefon: 475 271309, 475 271 317
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Mimo úřední hodiny je návštěva možná po předchozí telefonické domluvě.

Co k tomu potřebujete:

  • platný občanský průkaz nebo platný náhradní doklad o občanském průkazu
  • pracovní smlouva nebo potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce
  • případně doklad o pracovní neschopnosti nebo doklad o přiznání důchodu (starobní, invalidní, částečný invalidní, apod.)
  • doklad o propuštění z výchovných ústavů, dětských domovů nebo o ukončení pěstounské péče s vyznačením finanční hotovosti vyplacené při propuštění nebo ukončení

Formuláře:

Formulář stanoven není

Plné znění popisu situace:

Služby sociálního kurátora poskytované občanům z důvodu ohrožení sociálním vyloučením