Vydání cestovních pasů

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor – oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Adresa: Mírové náměstí 36, Ústí nad Labem, 401 00
Telefon: 475271133, 475271134, 475271563 (výdej dokladů)

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Termín schůzky je možné rezervovat pomocí online objednání

Co k tomu potřebujete:

 • Občané starší 18 let – platnost cestovního pasu 10 let
  platný OP
  stávající cestovní pas platný i neplatný – pokud byl vydán
  doklad o statním občanství – pouze u občana, který žádá o první cestovní pas a nemá trvalý pobyt na území ČR
  600 Kč na uhrazení správního poplatku
 • Mladiství (15 – 18 let) – platnost cestovního pasu 10 let
  platný OP
  stávající cestovní pas platný i neplatný – pokud byl vydán
  originál rodného listu žadatele (mladistvého)
  600 Kč na uhrazení správního poplatku
  Žadatel musí předložit písemný, úředně ověřený souhlas zákonného zástupce nebo se musí dostavit společně
 • Děti (občan mladší 15 let) – platnost cestovného pasu 5 let
  stávající cestovní pas platný i neplatný – pokud byl vydán
  originál rodného listu dítěte
  OP zákonného zástupce
  100 Kč na uhrazení správního poplatku
  Žadatel – zákonný zástupce se musí dostavit s dítětem

Žádosti o výše uvedené cestovní pasy se vyřizují do 30 dnů.

Žádosti o vydání cestovního pasu se zpracovávají elektronicky. Není potřeba předkládat fotografie a nejsou k dispozici žádné žádosti. Žadatel se však vždy musí dostavit osobně.

Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není vázáno trvalým pobytem občana.

 • Cestovní pasy vydávané ve zkrácené lhůtě:
  do 24 hodin pracovního dne (tzv. super blesk) – o tento cestovní pas lze zažádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, výdej dokladu je možný pouze na MV ČR (adresa: Na Pankráci 1623/72, Praha 4)
  do 5 pracovních dnů – o tento cestovní pas lze zažádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, a tam ho i vyzvednout. Nebo ho lze vyzvednout i na MV ČR.

Související informace:

Správní poplatky

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů:

Občan starší 15 let 600 Kč
Občan mladší 15 let 100 Kč

 

Za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

Občan starší 15 let

Při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra ČR 6.000 Kč
Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a při převzetí
na Ministerstvu vnitra ČR
4.000 Kč
+ 2.000 Kč

 

Občan mladší 15 let

Při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra ČR 2.000 Kč
Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a při převzetí
na Ministerstvu vnitra ČR
1.500 Kč
+ 500 Kč

 

Za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

Občan starší 15 let

Při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra ČR 3.000 Kč
Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a při převzetí
na Ministerstvu vnitra ČR
2.000 Kč
+ 1.000 Kč
Při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  3.000 Kč

 

Občan mladší 15 let

Při podání a převzetí na Ministerstvu vnitra ČR 1.000 Kč
Při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Při převzetí na Ministerstvu vnitra ČR, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
500 Kč
+ 500 Kč
Při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností  1.000 Kč

 

Ostatní poplatky:

Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100 Kč