Žádost o vyjádření OŽP k projektu (např. stavba RD, různé stavební úpravy, přeložky kNN)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem
Odbor životního prostředí - 1. patro, 4. patro, 5. patro
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

Písemná žádost -Název akce, Jméno a adresa žadatele, Jméno a adresa investora, Místo akce (obec, ulice, k.ú., p.p.č.)
Projektová dokumentace

Formuláře:

Na žádost nejsou vydány jednotné formuláře. Každá žádost je individuální a formulována žadatelem

Související informace:

Žádost podat na podatelně MmÚ - 2. patro