Zařazení, nebo přestup dítěte na ZŠ

Kde to vyřídíte:

  • Na jednotlivých základních školách
  • Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu
    telefon: 475271243, 475271502 kancelář č.: 245, 289

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Co k tomu potřebujete:

  • žádost o zařazení, přestup do základní školy
  • rodný list dítěte
  • dále doklady dle požadavků ředitele školy

Formuláře:

Obdržíte u ředitele základní školy

Plné znění popisu situace:

Základní informace k životní situaci - až na výjimečné případy musí každé dítě navštěvovat některou z různých typů základních škol.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) - v této věci je oprávněn jednat zákonný zástupce nezletilého dítěte.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace - splnění všech požadovaných náležitostí.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace - podejte písemnou žádost řediteli školy.
Na které instituci životní situaci řešit - na příslušné základní škole (při přestupu žáka - na příslušných základních školách).
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit - s ředitelem příslušné základní školy (při přestupu žáka - s řediteli příslušných základních škol).
Jaké doklady je nutné mít s sebou - předložte:

  • žádost o zařazení do základní školy nebo žádost o přestup do základní školy
  • rodný list dítěte
  • dále doklady dle požadavků ředitele školy

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici - předepsané formuláře nejsou stanoveny.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit - správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení - lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace - další účastníci postupu nejsou stanoveni.
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány - další činnosti nejsou stanoveny.
Elektronická služba, kterou lze využít - tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
Podle kterého právního předpisu se postupuje - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují - proti rozhodnutí ředitele základní školy se můžete odvolat ke krajskému úřadu, a to prostřednictvím ředitele základní školy.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností - sankce nejsou stanoveny.
Další informace - můžete se obrátit na ředitelství příslušné základní školy, nebo Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Ústí nad Labem
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě - na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v sekci Základní vzdělávání
Za správnost návodu odpovídá útvar – Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Ústí nad Labem
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni - 21. 4. 2022
Popis byl naposledy aktualizován - 21. 4. 2022
Datum konce platnosti popisu - bez časového omezení.