Aktualizace DPP a VISO

POPIS PROJEKTU

Realizace projektu zahrnuje aktualizaci povodňového plánu pro celé území města Ústí nad Labem a rozšíření stávajícího varovného a informačního systému do obydlených částí města ležících v záplavovém území řeky Labe (Brná, Svádov, Vaňov). Systém tak umožní povodňovým orgánům provést včasné varování občanů města i v nouzovém režimu s možností cíleného informování všech, kteří se nacházejí v ohroženém území a to např. pomocí instalace hlásičů a reproduktorů na sloupy veřejného osvětlení a nízkého napětí, nebo pomocí systému rozesílání sms zpráv.

ÚDAJE O PROJEKTU

Celkové náklady projektu:  2.271.305 Kč
Dotace z OP ŽP:                  1.995.574 Kč
Spoluúčast města ÚnL:          221.731 Kč
Dotační titul: Operační program Životní prostředí

Doba realizace projektu: červen 2010 - leden 2011