Archimedes

Integrační projekt ARCHIMEDES - Dosažení skutečných změn inovačními opatřeními v dopravě demonstrujícími úspory

Projekt ARCHIMEDES je projekt spolupracujících měst (integrační projekt) navržený v rámci výzvy CIVITAS Plus, který byl zahájen jako část první výzvy konkrétního programu "Spolupráce" FP7, spolufinancovaného společně s tematickými programy Energie a Doprava FP7.

 

Cílem projektu ARCHIMEDES je zavést inovační, integrované a odvážné strategie pro čistou, energeticky úspornou městskou dopravu, udržitelnou městskou dopravu pro dosažení významných vlivů v oblasti politiky energie, dopravy, jakož i udržitelnosti životního prostředí. Dopravou a energií je třeba se zabývat v dobře vyváženém přístupu.

 

ARCHIMEDES je integrační projekt spojující evropská města a zabývá se problémy a možnostmi vytváření bezpečných, energeticky úsporných a efektivních dopravních systémů udržitelných z hlediska životního prostředí v urbanistických aglomeracích středního typu. Bude realizován v kontextu  současné evropské politiky a strategie vedoucími městy Aalborg (Dánsko), Brighton (Velká Británie), San Sebastian (Španělsko), Iasi (Rumunsko) a učícími se městy Ústí nad Labem a Monza (Itálie).  

Hlavními aktivitami (opatření) jsou výzkumy a kampaně v oblasti:
- služeb MHD
- bezpečných a zabezpečených silnic
- inovativních služeb mobility
- nových forem vlastnictví
- logistických služeb nákladní dopravy
- redukce hluku
- zlepšení mobility a cyklodopravy
- krátkodobého parkování

Hlavní očekávané výstupy:

- Generel dopravy - nosný dokument
- strategie, projekty, hluková studie, bezpečnostní audit, cyklistický web a řada dalších
- propagační kampaně

Projekt Archimedes bude město realizovat po dobu čtyř let a náklady celého tohoto období budou následující:

Náklady města na účast v projektu: 41 545 400 Kč

z toho příspěvek od Evropské komise (70%): 28 990 650 Kč

vlastní zdroje: 12 554 750 Kč

Více o projektu na www.civitas.eu