Informační systém Labské stezky

Popis projektu

Hlavní náplní projektu bylo vybudování nových informačních cedulích na turisticky významných místech ústeckého regionu. Současně pak došlo k obnově a obsahové aktualizaci stávajících informačních cedulí a map.
Smyslem projektu tedy bylo změnit pohled na ústecký region a zvýšit povědomí o významných turistických aktraktivitách, které mohou přilákat široké spektrum návštěvníků. Dalším cílem projektu pak byla také propagace zdravého životního stylu a vztahu k životnímu prostředí prostřednictvím jízdy na kole, in-line bruslích a turistiky v přitažlivém prostředí Greenway Labe.

Nově vybudovaný informační systém bude představen v rámci Evropského týdne mobility prostřednictvím akce "Jízda Labské královny", která propagovala zdravý životní styl a zároveň upozornila na turistické aktivity v blízkosti stezky. Této propagační jízdy se zúčastnili žáci a studenti místních škol.

Údaje o projektu

Celkové náklady projektu:  96 000 Kč
Nadace partnerství:             80 000 Kč
Spoluúčast města ÚnL:       16 000 Kč

Doba realizace: září 2009 - prosinec 2009