Nové zkušenosti s integrací skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí (Velká Británie)

Cílem projektu je obohatit náš současný integrovaný systém celoživotního vzdělávání a sociální práce se skupinami obyvatel ohrožených sociální exkluzí o nové přístupy, mechanismy, nástroje, kterých používá náš partner ve své práci. Inovativně tak rozšířit naše metody práce v procesech poradenství, vzdělávání, motivace, resocializace osob se ztíženým přístupem na trh práce. Jedním z cílů je získat poznatky a kompetence z oblasti přístupů zaměstnavatelů k těmto skupinám převážně nezaměstnaných a zavést do našich metod pozitivní prvky našeho partnera směřující k získání zaměstnání pro občany, kteří mají se získáním zaměstnání potíže. Viz cílové skupiny z § 9 a § 21. Zároveň je cílem zavést ověřené zkušenosti formou pilotních projektů do praxe v co nejkratší době. Dalším cílem je získat odborné znalosti a kompetence z oblasti komunitního plánování a celoživotního vzdělávání v sociální oblasti, kde má Velká Británie a obzvláště Anglie mnoho již historických zkušeností.
Cílové skupiny:

  • uchazeči o zaměstnání starší padesáti let věku a ti, kteří byli uvolněni ze zaměstnání v důsledku  strukturálních změn, organizačních nebo racionalizačních opatření
  • uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než šest měsíců
  • občané, kteří potřebují zvláštní pomoc (§ 90 zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení)
  • občané společensky nepřizpůsobení (§ 91 zák. č. 100/1988 Sb.) a § 21 občané se změněnou pracovní schopností

Podpořeno:  z programu Leonardo da Vinci, Mobility - výměna
Termín realizace:  10. ledna 2005 – 9. ledna 2006
Tento projekt byl realizován s podporou Evropského společenství (Magistrát města Ústí nad Labem nese veškerou odpovědnost za obsah a Evropská komise není odpovědná za jakékoli použití zveřejněných informací)
Detailnější informace o projektu: >>> ke stažení (.doc, 200kB, do nového okna)